GAWAD GALING BARANGAY


Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, makipag-ugnayan sa Panlalawigang Tanggapan sa Pagpaplano at Pagpapaunlad (PPDO) ikalawang Palapag, Pasalubong Center, Capitol Compound, Lungsod ng Malolos, Bulacan.

Telepono bilang: (044) 791-8176

Email: ppdo@bulacan.gov.ph

Facebook: www.facebook.com/gawadgaling.barangay