GAWAD GALING BARANGAY


Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, makipag-ugnayan sa Panlalawigang Tanggapan sa Pagpaplano at Pagpapaunlad (PPDO) ikalawang Palapag, Pasalubong Center, Capitol Compound, Lungsod ng Malolos, Bulacan.

Telepono bilang: (044) 791-8176/ Cellphone no. 0968-541 8546

Email: gawadgalingbarangay@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/gawadgalingbarangay2021