SINO ANG PWEDENG SUMALI?


PAANO ANG PAGSALI?


Ang pagsali ay maaring sa pamamagitan ng direktang aplikasyon o sa pamamagitan ng nominasyon ng mga ahensyang may direktang kaugnayan sa nasabing lahok.

Isumite ang nasagutang application/nomination form sa Panlalawigang Tanggapan sa Pagpaplano at Pagpapaunlad (PPDO), ikatlong palapag ng Gusali ng Kapitolyo, sa o bago ika-15 ng Mayo 2020.

GAWAING PAMBARANGAY
BATAYAN SA PAGPILI
(Proyektong Pambarangay)

MABISA (EFFECTIVENESS)

Nakapagsimula ng pagbabago sa pamayanan at nakapagbigay ng solusyon sa isang natukoy na suliranin.

MAY PAKIKIPAGTULUNGAN SA TAO (PEOPLE EMPOWERMENT)

May malinaw na balangkas ng pakikilahok ng mga nakinabang mula sa pagpaplano, pagpapasiya at hangang sa aktwal na pagpapatupad nito.

MAY TIYAK NA RESULTA (POSITIVE IMPACT)

Kakayahan ng proyekto na mapaunlad ang panlipunan at materyal na kapakanan ng pamayanan.

PATULOY NA MAIPAPATUPAD KAHIT MAY PAGBABAGO SA LIDERATO (SUSTAINABILITY)

Potensyal ng proyekto na maipagpatuloy sa kabila ng pagpapalit ng administrasyon.

KAYANG GAYAHIN

Potensyal na maging huwaran at maaring gayahin o ulitin sa iba pang barangay.

MAY KABAGUHAN AT PAGKAMALIKHAIN (INNOVATIVENESS AND CREATIVITY)

Nagpapakilala ng bago at malikhaing mga pamamaraan sa implementasyon at pamamahala ng proyektong pambarangay.

5 GANTIMPALA SA NATATANGING GAWAING PAMBARANGAY

P200,000.00

Plake ng Pagkilala

DOWNLOAD FORMS

LINGKOD BARANGAY
BATAYAN SA PAGPILI


PUNONG BARANGAY

 • Ehekutibong pamamahala
 • Pang-lehislaturang gampanin
 • Gampaning pangkatarungan

KAGAWAD NG BARANGAY

 • Gampanin sa sanggunian
 • Pamumuno sa lupon
 • Pagtulong sa Punong Barangay sa pagsasagawa ng mga gawain
 • Pakikitungo sa mga kawani, non-government organizations at mamamayan

KALIHIM NG BARANGAY

 • Pagganap ng tungkulin bilang Kalihim ng Sanguniang Barangay
 • Pagganap ng tungkulin bilang Kalihim ng Lupon sa Katarungang Pambarangay
 • Pag-iingat ng mga dokumento

INGAT-YAMAN NG BARANGAY

 • Tungkulin at responsibilidad
 • Pakikipag-ugnayan sa mga kasamahang opisyal ng barangay
 • Pakikitungo sa mga kliyente

GANTIMPALA SA NATATANGING LINGKOD BARANGAY

P50,000.00 at Plake ng Pagkilala

PUNONG BARANGAY


P20,000.00 at Plake ng Pagkilala/bawat isa

KAGAWAD NG BARANGAY, KALIHIM NG BARANGAY, INGAT-YAMAN NG BARANGAY

DOWNLOAD FORMS

VOLUNTEER WORKERS/GROUP
BATAYAN SA PAGPILI


VOLUNTEER GROUP

 • Makabuluhang ambag sa pamayanan
 • Pakikilahok sa samahang sibiko, pangrelihiyon, atbp.
 • Mga karangalan at pagkilalang natamo

VOLUNTEER WORKER

 • Makabuluhang ambag sa pamayanan
 • Pakikilahok sa samahang sibiko, pangrelihiyon, atbp.
 • Mga karangalan at pagkilalang natamo
 • Mga talang pampamilya
 • Mga pambihirang katangian

GANTIMPALA SA NATATANGING VOLUNTEER WORKERS AT VOLUNTEER GROUP

P50,000.00 at Plake ng Pagkilala

VOLUNTEER GROUP


P20,000.00 at Plake ng Pagkilala/bawat isa

BARANGAY TANOD
LINGKOD LINGAP SA NAYON (LLN)
BARANGAY HEALTH WORKER (BHW)
MOTHER LEADER (ML)
BARANGAY TRAINING AND EMPLOYMENT COORDINATOR(BTEC)

DOWNLOAD FORMS